Fordonstjänst i Kil AB
     
Adress

Smidaregatan 1
Box 86,
665 23 Kil

 
Telefon 0554 - 133 25

 
Telefax 0554 - 129 76  
 
e-post info@fordonstjanst.se  
internet www.fordonstjanst.se  
     
     ...fortsätter där andra går bet!